inženýrská organizace se sídlem v Brně zaměřená na rozvoj infrastruktury měst a obcí

Reference

Historické jádro Brna - horkovodní síť v podzemních kolektorech

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Generální projektant: THERMOPLUS, s.r.o.
Termín realizace: 2011

Vypracovali jsme projektovou dokumentaci a vykonávali dozor stavby nové horkovodní sítě v kolektorech pod nám. Svobody, Masarykova, Zámečnická, Jánská, Orlí, Novobranská. Součástí bylo provedení horkovodních přípojek v suterénu každého objektu zásobovaného teplem ze soustavy CZT Teplárny Brno, a.s.
Podle námi zpracované dokumentace byla také upravena řada předávacích stanic v objektech - z parní předávací stanice na stanici horkovodní s vyšší efektivitou předávání tepla do objektu.

Zásobování teplem bytového komplexu Pod Chvalovkou, Brno - Bystrc

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Generální projektant: THERMOPLUS, s.r.o.
Termín realizace: 2011

Vypracovali jsem projektovou dokumentaci pro teplovodní přípojky do oblasti nové bytové zástavby Pod Chvalovkou Brno-Bystrc.

Přechod z páry na horkou vodu město Brno, oblast Tábor – ul. Botanická

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Generální projektant: THERMOPLUS, s.r.o.
Termín realizace: 2011

Vypracovali jsme projektovou dokumentaci přechodu z páry na horkou vodu v oblastí Brno – Tábor, ul. Botanická ve stupni pro provedení stavby. Projektová dokumentace byla zpracována včetně nových horkovodních přípojek a vazby na prováděné úpravy ve výměníkových stanicích. V rámci realizace stavby zajišťujeme autorský dozor projektanta.

Přechod z páry na horkou vodu v Brně – etapa A

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Generální projektant: THERMOPLUS, s.r.o.
Termín realizace: 2010

V rámci přechodu z páry na horkou vodu v Brně jsme vypracovali projektovou dokumentaci - páteřní rozvod nového horkovodu v kolektorové síti města Brna a dále projektovou dokumentaci na úpravy technologie u odběratelů v zásobovaných objektech, kde byla nutná změna technologie z páry na horkou vodu. Na základě této dokumentace byla stavba zrealizována v letních měsících 2010, včetně úprav u odběratelů. Původně parní předávací stanice byly nahrazeny technologií pro zajištění dodávek tepla z nových horkovodních rozvodů . V průběhu realizace jsme vykonávali autorský dozor projektanta a součinnost při zprovoznění nové horkovodní sítě.

Přeložka parovodu DN500

Projektant: THERMOPLUS, s.r.o.
Termín realizace: 9-11/2010

Vypracovali jsme projektovou dokumentaci pro realizaci přeložky hlavního řadu parovodu DN500 a dále průběhu realizace vykonávali autorský dozor projektanta

Bazén Kohoutovice – zásobování teplem

Investor: Statutární město Brno
Generální projektant: K4, a.s.
Termín realizace: 2009-2010

V rámci přípravy stavby nového bazénu – aquaparku v Brně Kohoutovicích jsme zajišťovali projektovou dokumentaci ve všech stupních teplovodní přípojky ze zdroje CZT a vlastní předávací stanici tepla v objektu aquaparku.

CZT přechod z páry na horkou vodu v historické části města Brna

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Generální projektant: THERMOPLUS, s.r.o.
Termín realizace: 2010

V druhé polovině roku 2009 byla zpracována dokumentace pro výstavbu horkovodu v historickém jádru města.

Výstavba horkovodu umožní výměnu teplonosného média pára v historickém centru města a jeho nahrazení horkou vodou, která má ve srovnání s párou vyšší účinnost a je bezpečnější. Nové horkovodní přípojky budou vedeny sekundárními kolektory, které technikům usnadní údržbu rozvodů a zamezí provádění výkopových prací v ulicích města.

Brno I/42 VMO MUK Dobrovského-Svitavská radiála

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno, Šumavská 33, Brno
Generální projektant: DOPRAVOPROJEKT BRNO, a.s., Kounicova 13, Brno
Termín realizace: 2009

Stavební objekt SO 506 „Přeložka horkovodu 2×DN500“ je vyvolána výstavbou Velkého městského okruhu, MÚK Dobrovského-Svitavská radiála Stavební objekt řeší přeložku horkovodu 2×DN500 v úseku mezi bodem napojením na stávající horkovodní potrubí 2×DN500 v kanále 1900×1000mm v rameni stávajícího kompenzátoru za šachtou A12/02 a bodem propojením na stávající horkovod 2×DN500 v šachtě A22. Součástí stavby je napojení nového vypouštění v šachtě A22 na kanalizační šachtu Š8. Přeložka horkovodu byla provedena bezkanálovou technologií.

Domovní předávací stanice Vídeňská 27, Brno - Štýřice

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Generální projektant: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, Brno
Zhotovitel: TB služby, s.r.o.
Termín realizace: 2001-2002

Na základě rozhodnutí investora stavby došlo v objektu Vídeňská 27, Brno k rekonstrukci dožité teplovodní výměníkové stanice na horkovodní předávací stanici napojenou na horkovodní síť Teplárny Brno, a.s.

Olomouc - přechod z parní sítě na horkovod V. etapa

Investor: Dalkia Morava, a.s., 28.října 3132/152, 709 74 Ostrava
Generální projektant: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, Brno
Termín realizace: 2003

Realizací této stavby byly přepojeni stávající odběratelé tepla na nové horkovodní rozvody z parní větve IV v úseku od teplárny Dalkia Olomouc po sekční šachtu Š109, dále všichni odběratelé z parní větve V v úseku od šachty Š109 na ul. 17. listopadu, Husova, U reálky, Kosinova až po šachtu Š220 u hotelu Palác. Dále od hotelu Palác byla hlavní trasa vedena ulicí Komenského, parkem pod dómem, přes ul. Dobrovského, ul. Dlouhá včetně sídliště Lazce. Celá trasa horkovodních rozvodů byla provedena z předizolovaného potrubí v délce cca 6,0 km.

Obytný soubor KAMECHY Brno

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Generální projektant: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, Brno
Termín realizace: 2004-2009

V roce 2004 byla zahájena výstavba obytného souboru KAMECHY Brno. Projektová dokumentace řeší zásobování objektů teplem z CZT. Z centrálního zdroje tepla CZT Teyschlova 33, Brno-Bystrc palivo dřevní štěpka je teplovodní sítí rozvedeno teplo ve větvích A -D do sektorů. Z teplovodu jsou vysazeny přípojky k jednotlivým odběrným místům. V objektech jsou přípojky ukončeny fakturačním měřením a dále je přes deregulaci teplo vedeno do bytových předávacích stanic. Celá trasa teplovodních rozvodů byla provedena z bezkanálovou technologií .

Vystrojení kolektoru Opuštěná horkovodem mezi TK3.1 a TK

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno
Projektant: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno
Termín: 2009

V souvislosti s přestavbou železničního uzlu v Brně a vyudováním městské infrastruktury vzniknou nové čtvrti v oblasti Trnitá - Komárov.

Nový horkovod uložený v kolektoru Opuštěná zajistí dodávku tepelné energie pro topení a přípravu teplé vody do této plánované zástavby.

Stavba se týká vystrojení kolektoru potrubím v úseku mezi stávajícími ulicemi Opuštěná a Úzká a to v úseku mezi technickými komorami TK 3.1 a TK 3.2. Potrubí jsou uložena nad sebou na ocelových konstrukcích.

Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno, Šumavská 33
Generální projektant: PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, 602 00
Termín realizace: 2007-2009

Naše firma se podílela v rámci této stavby na projektové části ve stupních
DSP, DZS a DPS celkem v osmi stavebních objektech. Ve většině případů se jednalo o přeložky a úpravy stávajících tepelných rozvodů, které se nacházely v prostoru budoucích komunikací. Jednalo se o tyto objekty:

 • C551 - Horkovod DN250 160/150, přeložka, km 0,441 T1, rondel Hradecká-Dobrovského
 • C552 - Horkovod DN250 160/150, provizorní přeložka, demontáž, km 0,441T1, rondel Hradecká – Dobrovského
 • C553.1 - Horkovod DN450 286/180, přeložka, demontáž km 0,878 H2 Rondel Hradecká-Dobrovského
 • C553.2 - Provizorní horkovod 2×DN400, demontáž
 • C555 - Úprava horkovodu 2×DN100 v komunikaci OMV-B
 • C556 - Horkovod DN100 220/180, přeložka, demontáž, křižovatka Hradecká-Královopolská
 • C557 - Horkovod DN 150, přeložka, demontáž, lokalita Voroněžská
 • C558 - Horkovod DN150 120/60, rekonstrukce, km 0,385K, Královopolská
 • C559 - Horkovod DN200, Přechod ul. Žabovřeské

Modernizace fotbalového Stadionu za Lužánkami

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno
Generální projektant: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, Brno
Termín realizace: 2009

Naše firma se podílela v rámci této stavby na projektové části ve stupni „Dokumentace pro stavební povolení“. Projekčně jsme zpracovali tyto provozní soubory a stavební objekty:

 • IO 10 – Parovodní přípojka
 • PS 01 – Výměníková stanice
 • SO 01.6.1. – Vytápění stadionu
 • SO 01.6.2. – Přípojka k hlavnímu hřišti
 • SO 01.6.3. – Přípojka k tréninkovému hřišti

Máte zájem o více informací

Zavolejte nám nebo vyplňte formulář a my se vám do druhého pracovního dne ozveme.

Napište námOdesláním dotazu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.