inženýrská organizace se sídlem v Brně zaměřená na rozvoj infrastruktury měst a obcí

Tepelné sítě

Tepelné sítě - Projektujeme stavby a technologii se zaměřením na tepelné sítě v nadzemním nebo podpovrchovém provedení - bezkanálově technologií předizolovaného potrubí a v tepelných železobetonových kanálech a kolektorech.

Projednání dokumentace s objednatelem, provozovatelem tepelné soustavy.

Přinášíme celkové řešení koordinace venkovních tepelných sítí se stavbou a stávajícím stavem inženýrských sítí.

Projektové dokumentace provádíme ve všech stupních dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, vč. projednání s dotčenými orgány státní správy, právnickými a fyzickými osobami.

Venkovní tepelné sítě primárních a sekundárních soustav, parní, horkovodní a teplovodní systém.

Tepelné přípojky pro nové objekty, přeložky stávajících tepelných sítí, opravy a rekonstrukce stávajících soustav CZT Přechod soustav na jiný typ média, např. parní na horkovodní soustavu.

Projektujeme tepelné sítě vypracování projektů staveb se zaměřením na tepelné sítě v rozsahu primárních a sekundárních rozvodů, parovodů, a teplovodů vedených nad zemí, v tepelných kanálech, kolektorech, nebo v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí, včetně zajištění realizace ve spolupráci s odbornými stavebními firmami např. Rozvody tepla, spol. s r.o.

Máte zájem o více informací

Zavolejte nám nebo vyplňte formulář a my se vám do druhého pracovního dne ozveme.

Napište námOdesláním dotazu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.